- Můžeme pomoci i Vám -

Nabídka pomoci pro ústavy, nemocnice a organizace
_______________________________________________________________________________


Projekt Renaissance je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě nemocným, seniorům a plně či částečně invalidním spoluobčanům.

Hlavním cílem projektu je shánění finančních prostředků na zakoupení lékařských magnetoterapeutických kompletů pro dětské ústavy a léčebny, sanatoria, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, domovy důchodců a pro osoby s postižením pohybového ústrojí, které se tohoto projektu účastní.

_______________________________________________________________________________

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu renaissance@pfart.cz
a tel.: (+420) 607 815 350, nebo na e-mailu rudolfmende@seznam.cz
a telefonních číslech 778 08 11 08 a 778 08 44 08.


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: