- Fotky z předávání lékářských kompletů -Modrý klíč (červen 2013)

Modrý klíč


Magnetoterapeutický léčebný přístroj MEDICO pro Modrý klíč převzala Ing. Mgr. Milana Remarová.
Za projekt Renaissance přístroj předala Lucie Sochová.


Magnetoterapie jako součást nabídky fyzioterapeutických služeb v Modrém klíči

Díky spolupráci se zástupci Projektu Renaissance jsme získali v červnu 2012 za finanční podpory Expertní a poradenské kanceláře s.r.o. (Zelený pruh 1294/50, Praha 4) první magnetoterapeutický komplet MEDICO. Magnetoterapii používáme od podzimu 2012. Poznatky z praxe a zkušenosti s aplikací této metody pomalu sbíráme. V praxi ověřujeme způsob jak technicky a organizačně zakomponovat tuto terapii do systému rehabilitace, kterou v našem zařízení poskytujeme uživatelům sociálních služeb s mentálním a kombinovaným postižením.
Abychom získali více informací o této metodě, vyslali jsme jednu z kolegyň na celostátní konferenci o magnetoterapii. V první fázi jsme použití a aplikaci vyzkoušeli na konkrétní zdravotní problémy u několika klientů a zaměstnanců, ale ve většině případů šlo o tlumení bolesti (záda, kyčle, kolena).
Oceňujeme snadné a rychlé použití, nenáročnou obsluhu a praktické provedení magnetoterapeutického přístroje. Klienti mají terapii v oblibě pro její nezatěžující aplikaci. Účinek terapie odečítáme spíše z projevů a změn v chování, protože většina z klientů je nemluvících.
Těší nás, že darem druhého terapeutického kompletu rozšiřujeme možnosti aplikace magnetoterapie mezi větší počet klientů a v akutních případech můžeme využít možnost zapůjčit jeden z přístrojů k domácímu používání do rodiny uživatele. Do budoucna chceme rozšířit používání i na další podpůrné programy např. regenerační.


V Praze 9. 7. 2013

S přátelským pozdravem tým fyzioterapie Modrého klíče
www.modry-klic.cz


Sponzor:

Expertní a Poradenská kancelář

Expertní a poradenská kancelář s.r.o.


předání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03 předání - foto 04

předání - foto 05 předání - foto 06


- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: