- Zkušenosti s magnetoterapií -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
_______________________________________________________________________________

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek


foto01

Neumannova 251/11, 602 00 Brno - střed


Zařízení poskytuje tři služby sociální péče s denním, týdenním a celoročním provozem: denní stacionář, týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním Domova Nojmánek je nabízet podporu a pomoc uživatelům se sníženou soběstačností s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav vyžaduje soustavnou péči jiné fyzické osoby.

Poskytujeme služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, mladým dospělým od 19 do 26 let a dospělým od 27 do 64 let věku. Služby neposkytujeme osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám s chronickým duševním onemocněním.


Vedoucí: Mgr. Zuzana Bradová, DiS.

_________________________________________________________________________

Dobrý den,

rádi bychom opětovně poděkovali za Domov Nojmánek projektu RENAISSANCE za zprostředkování sponzora a možnost rozšířit naše magnetoterapeutické komplety. Ke stávajícím, tak přibyl kruhový, široký zádový a malý plochý aplikátor.

Magnetoterapii využíváme jak u mobilních, tak i imobilních klientů a oceňujeme především možnost přenášení přístrojů a jejich variabilitu.
Osvědčila se nám zejména při léčbě bolesti a kožních defektů. U klienta s velkým, nehojícím se kožním defektem došlo po 3 měsících při aplikaci 2x/den s využitím programu regenerace k úplnému zhojení.


Lucie Marušková
Fyzioterapeut
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek


Domova pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: