- Zkušenosti s magnetoterapií -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
_______________________________________________________________________________

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Tábor 2298/22, 61600 Brno


Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - Tábor 2298/22, 61600 Brno

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - Tábor 2298/22, 61600 Brno


Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byli zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.

Centrum sociálních služeb, příspěvkové organizace, poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše příspěvková organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Naším cílem je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního z ačlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.

Naše služby jsou financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna, z MPSV a sociální služby azylové domy jsou financovány z prostředků EU.Ředitel: Ing. Ivo Sedláček

_________________________________________________________________________

Vážená paní magistro,
v roce 2009 jsme od Vás obdrželi v rámci sponzorského daru magnetoterapeutický přístroj řady Renaissance pro dvě naše zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko a Domov pro osoby ze zdravotním postiženíám - Nojmánek.
Naši klientelu tvoří dospělé osoby se zdravotním postižením, mentálně postižení s přidruženými vadami, proto jsme byli rádi, že v našem zařízení můžeme pomoci nejen v oblasti sociální, což je naší prioritou a zákonnou povinností, ale i v oblasti zdravotní, neboť chápeme, že tyto problémy naše klienty také sužují.
Využití magnetoterapeutického přístroje v našem zařízení pomáhá klientům zmírnit některé zdravotní potíže, jako bolestivé stavy, nebo slouží pro regeneraci. Přístroj pozitivně ovlivňuje navození dobré nálady a psychické pohody, což je u těchto osob neocenitelné.
Výhodou magnetoterapeutického přístroje je jeho snadná obsluha, malá hmotnost a skladnost. S přístrojem jsme velice spokojeni, jelikož jde o šetrnou léčebnou metodu, která nám pomáhá v péči o naše klienty.
Děkujeme velice za spolupráci a za pomoc se zajištěním kvalitních služeb.

S přátelským pozdravem

Ing. Ivo Sedláček - ředitel
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Tábor 2298/22, Brno, 61600

V Brně dne 11.června 2010

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: