- Zkušenosti s magnetoterapií -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením


Ústav sociální péče Křižanov


Ústav sociální péče Křižanov

Ústav sociální péče Křižanov patří mezi zařízení s celoročním pobytem pro děti, mládež a dospělé s mentálním postižením. Prostory ústavu jsou umístěny do renesančního zámku, který byl do současné podoby přestavěn v roce 1866 rodem Teuberů. Budova je obklopena zámeckým parkem, který využíváme k vycházkám, sportovním činnostem i pracovním terapiím. Kapacitu ústavu tvoří 142 klientů s postižením zejména mentálním, ale i s přidruženými kombinovanými vadami. Pobyt včetně zdravotní, výchovné a rehabilitační péče a podpory zajišťuje celkem tým pracovníků, kteří zároveň připravují kulturní a sportovní vyžití pro klienty. Vedle hlavní zámecké budovy byl postaven nový objekt, který slouží stravovacímu provozu, vrchní patro tvoří vzdělávací centrum. Rekonstrukcí prostor bývalého stravovacího provozu bylo vybudováno nové bydlení pro 50 klientů ústavu. Otázka bydlení klientů je pro nás hlavním záměrem do budoucna. Naším nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti.

Ředitelka: PhDr. Marie BartoškováVyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®


Ještě jednou bych ráda poděkovala jménem našich klientů za magnetoterapeutický přístroj, který jsme získali právě díky PROJEKTU RENAISSANCE. Naše dosavadní zkušenosti s "magnety" jsou příjemné a pozitivní. Zatím jsme aplikovali magnetoterapii u klientů s artritickými změnami na kloubech dolních končetin, u bolestivých stavů v bederní páteři a po čerstvých zlomeninách. Musím říci, že všichni reagovali na terapii dobře a nevypozorovala jsem doposud žádné problémy. Za velkou výhodu považuji přenosnost přístroje a tedy i možnost použití jinde než na rehabilitaci. Vzhledem k počtu a diagnózam našich klientů rozhodně budeme v aplikacích magnetoterapie pokračovat i nadále.

Přeji mnoho úspěšných dnů

S pozdravem

Jana Bukáčková
diplomovaný fyzioterapeut
ÚSP Křižanov


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: