- Zkušenosti s magnetoterapií -

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov


Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov

Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří osoby s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením, které nejsou trvale upoutány na lůžko a s kombinovaným mentálním a tělesným postižením.

Péče je poskytována především občanům města Trutnova a občanům obcí ve správním obvodu města Trutnova, jako obce s rozšířenou působností.

Kapacita zařízení: 35 klientů


Zkušenost s magnetoterapií Renaissance:

Dobrý den paní Ressleová,
čas nám letí jako voda a je to již 3 měsíce, kdy používáme sadu pro magnetoterapii, kterou jsme od vás obdrželi. Abyste věděli, že ji opravdu využíváme a jak, napíši Vám několik informací.
Informace ilustrujeme i přiloženými fotografiemi tří klientů.

Martin s diagnosou mentální retardace a vertebrogenní algický syndrom v segmentu L 4/5. Martin subjektivně udává po magnetoterapii menší bolestivost v oblasti bederní páteře a celkové uvolnění. Objektivně dle kineziologického vyšetření došlo ke zvětšení pohyblivosti páteře do rotací a úklonů trupu.

Daniel s diagnosou DMO – spastická quadruparéza a disharmonický vývoj osobnosti, uvádí celkové uvolnění a zlepšení nálady. Objektivně dle kineziologického vyšetření došlo k uvolnění svalstva dolních končetin, hlavně svalů lýtkových s následným uvolněním Achillových šlach, což mu umožňuje snadnější chůzi. Volnější má i svalstvo na horních končetinách, především ohybače loktů a rotátorů předloktí.

Zdeněk s diagnosou DMO mentální retardace a recidivující bolesti zad (hrudní, bederní).Po magnetoterapii subjektivně udává celkové uvolnění (většinou při aplikaci krásně spinká Veselý obličej) a menší bolestivost v oblasti hrudní a bederní páteře. Objektivně při funkčním vyšetření páteře je zvětšena její pohyblivost.

Magnetoterapii aplikujeme i u dalších klientů, např. u Venduly po polytraumatu (dopravní nehodě), kterou jsme do stacionáře přijímali jako vozíčkářku. Prováděli jsme u ní fyzioterapii, hippoterapii, ergoterapii a magnetoterapii. Nyní je již schopná samostatné chůze.

Od všech klientů před zahájením magnetoterapie požadujeme doporučení lékaře a souhlas rodičů.

Na fotografiích jsme ilustrovali použití aplikátorů najednou, abychom doložili aplikování magnetů v různých lokalitách, v denní praxi samozřejmě používáme vždy jeden aplikátor.

Dovolte, abychom vám ještě jednou poděkovali za nádherný sponzorský dar, kterým jste nám umožnili pomáhat klientům a sdílet s nimi jejich nadšení pro novou terapii s následným zlepšením jejich zdravotních obtíží.

Přejeme vám hodně osobních a pracovních úspěchů a pevné zdraví.
Pracovníci a klienti trutnovského stacionáře.


Přiložené fotografie:

předání - foto 01 předání - foto 02

předání - foto 03 předání - foto 04

předání - foto 05 předání - foto 06


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: