- Zkušenosti s magnetoterapií -

Nemocnice - vyjádření primářů


Odborný léčebný ústav Jevíčko


Odborný léčebný ústav Jevíčko

Poslání

Poskytujeme komplexní zdravotní péči v oborech léčebné rehebilitace a TRN.

V současné době je zřizovatelem ústavu Pardubický kraj a ústav disponuje 176 lůžky. Nosnými programy jsou diagnostika a léčba plicní, mimoplicní a osteoartikulární tuberkulózy, léčba nespecifických plicních onemocnění a léčebná rehabilitace. Pacienti jsou přijímání z celé ČR i zahraničí.

Ředitelka: Ing. Lenka SmékalováVyjádření k projektu Renaissance:

Děkujeme ještě jednou i touto cestou za poskytnutí vašich magnetoterapeutických přístrojů. Magnetoterapeutické přístroje jsou využívány v rámci rehabilitačního a ortopedického oddělení OLÚ Jevíčko. Na těchto odděleních je poskytována komplexní péče o pacienty s onemocněními kloubů, páteře, degenerativními a neurologickými onemocněními, pacientům po operacích pohybového aparátu, pacientům s poúrazovými potížemi i pacientům trpícím celou další možnou škálou onemocnění, vyžadujících následnou rehabilitační péči, včetně dechové rehabilitace u pacientů s onemocněním plic, kteří jsou léčeni na plicních odděleních našeho OLÚ.

S používáním vašich přístrojů jsme velmi spokojeni. Oceňujeme především snadnou přenosnost přístrojů, možnost jejich jednoduché obsluhy a aplikace i přímo na lůžku hospitalizovaných nemocných. Dále oceňujeme i designové řešení aplikátorů, které jsou snadno omyvatelné i dezinfikovatelné a jsou funkčně dobře řešeny tak, aby vyhovovaly aplikaci na určenou část těla.

S vašimi přístroji jsou spokojeni jak pacienti tak i obsluhující personál.

S úctou a přáním úspěchů ve vaší práci a mnoha dalších spokojených klientů

MUDr. R. Binarová, primář rhb oddělení OLÚ Jevíčko


foto01 foto02


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: