- Zkušenosti s magnetoterapií -

Parkinsonici
_______________________________________________________________________________

PARKINSON společnost o.s.

Posláním Společnosti Parkinson je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých. Napomáhat ke zvyšování sebevědomí, vzájemnou pomocí podpřit nemocné a jejich rodiny v životě s touto i při intenzivní léčbě postupující nemocí.
Společnost proto podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života nemocných. Snaží se působit na zlepšení legislativních podmínek. Snaží se přispět v edukaci odborné i laické veřejnosti.
Zřizuje kluby parkinsoniků, pořádá rekondiční pobyty. Vydává vlastní časopis, provozuje webové stránky. Snaží se prosadit dostupnost všestranné kvalitní péče s cílem co možná nejlepší kvality života nemocných.


Místopředseda výboru: Václav Fiedler

logo


Vážená paní Sochová,
Podle sdělení paní Květy Kánské, bývalé předsedkyně výboru Společnosti Parkinson jste se jí dotazovala, jak jsme spokojeni se sponzorským darem od Vás - soupravou magnetoterapie.
Rád Vám sděluji, že naši členové jsou s touto soupravou velice spokojeni, že ji využívají nejen u nás v kanceláři kde ji používáme a máme uloženou, ale hlavně na rekondičních pobytech, kam ji bereme ssebou a nabízíme jako doplněk nabídky rehabilitačního programu. Největší předností této soupravy je její snadná obsluha. Někteří z klientů sice říkají, že necítí účinek na svém těle, ale většina si pochvaluje kladný vliv na bolavé klouby a po několikeré aplikaci ústup bolesti.
Já osobně jsem velmi spokojen s úplným ústupem bolestí v rameni, které mě po několikanásobné aplikaci přestalo bolet. Soupravu jsem používal po dobu asi dvou měsíců a potom jsem ji předal zpět do kanceláře.

Bohužel, z důvodu krátkého času po který jsem měl soupravu k dispozici, se zatím nemohu vyjádřit k vlivu PMP na stimulaci nervových buněk při produkci dopaminu. To se zřejmě projeví po dlouhodobějším používání soupravy.

Za Společnost Parkinson Vám děkuje

Václav Fiedler

místopředseda výboru
a koordinátor rekondičních pobytů.

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: