- Zkušenosti s magnetoterapií -

Mateřské, základní a střední školy speciální
_______________________________________________________________________________

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI

Myšlenka rodinné školy se zrodila v roce 1989. Zdálo se nám, že současné možnosti vzdělávání neumožňují dostatečně všem tělesně postiženým osobám připravit se profesně na vlastní život. Obzvláště pak těm, kteří svůj dosavadní život trávili v rozličných ústavech a zařízeních a většinou nepřišli do styku se situacemi běžného života (např. v rodině – rozhodování, domácí práce; ve společnosti – jednání na úřadech, v obchodech apod.).

Od školního roku 1994/95 škola prošla složitým vývojem, došlo ke změně vzdělávacích koncepcí i změně zřizovatele. SŠ pro TP GEMINI je od roku 2000 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

Poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením. Dále poskytuje školní stravování a zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování na internátě.


foto 01


Ředitelka: Mgr. Mária Zbytková
_________________________________________________________________________

foto01

foto02

foto03

foto04

foto05

foto05 foto05

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: