- Zkušenosti s magnetoterapií -

Mateřské, základní a střední školy speciální

Základní škola speciální Blansko

Základní škola speciální Blansko
Ve škole jsou žáci ve třech třídách vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu "Počítejte s námi II!"" a podle dobíhajícího Vzdělávacího programu pomocné školy č. j. 24 035/97 – 22. Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

Kapacita školy je 36 žáků.

Těžiště práce spočívá ve výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které dětem umožní realizovat se v běžném, praktickém životě. Rozvíjejí se zde psychické a fyzické schopnosti spolu s důsledným respektováním individuálních zvláštností žáků.

Při výchově a vzdělávání je kladen důraz především na rozvoj sociability, sebeobsluhy, smyslového vnímání, rozumových schopností, komunikace a řeči, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Žáci se také účastní podpůrných terapií provozovaných ve speciální škole jako např. canisterapie, smyslová výchova ve snoezelenu, rehabilitace a logopedie.Vyjádření k využití magnetoterapeutických přístrojů RENAISSANCE®

V naší škole (Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27), používáme nízkofrekvenční pulzní magnetické pole jako jednu z dalších šetrných a účinných metod léčby.

V naší škole požíváme magnetoterapii u dětí především spastických, hypotoniků, u dětí s vadným držením těla, u skolyotiků, u dětí s těžšími poruchami hybnosti a vozíčkářů.

Ceníme si především efektu a vlivu na peristaltiku i jejich celkové zlepšení, imunitu, a samozřejmě dalších pozitivních vlivů jako je například zlepšení a úprava svalových tonů, protizánětlivý efekt, analgetický efekt a u dětí, které jsou po operaci, si ceníme zlepšení regenerace a podporu regenerace. Magnetoterapii využíváme většinou v sekvenci patnácti sezení, poté dáváme pauzu a pak pokračujeme dále znovu, dalších 15 sezení. Děti většinou magnetoterapii snáší bez problémů, těší se na ni, je to pro ně určitá forma spojení relaxace a léčby. U těžších děti a vozíčkářů se nám tento léčebný efekt velmi osvědčil a potvrdil při zlepšení jak peristaltiky, tak imunity a u děvčat i u gynekologických problémů. Výsledek je opravdu výrazný.

Využíváme aplikátor celotělový, využíváme aplikátory na končetiny, kruhové a samozřejmě i pásový aplikátor, který jde aplikovat i do vozíku. Dětem na vozíku třeba aplikujeme přístroj na ramena a v oblastech, kde třeba dítě nemůžeme položit. Dítě může být ve výuce a zároveň probíhá i magnetoterapie.

Je pravda, že samozřejmě využíváme magnetoterapii i pro naše zaměstnance a protože jsou to převážně ženy, tak na migrény. U dětí, které absolvují u nás několikafázové operace, ať už se týkají kotníků, kolenních vazů a dalších zdravotních zásahů, tak ta magnetoterapie má velký vliv na urychlení hojení, regeneraci tkáně, takže pak následuje rychlejší návrat a zapojení dítěte do účinného tělocviku a dalších procedur.

Gabriela Gajdošová
fyzioterapeutka

foto 01 foto 02


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: