- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka

Poslání: Posláním dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka je předcházet sociální izolaci dětí s postižením a jejich rodin. Komplexní péčí – výchovně vzdělávací, sociální, rehabilitační, terapeutickou a poradenskou přispívat k psychickému a fyzickému rozvoji dětí, jejich soběstačnosti a integraci do společnosti při zachování možnosti žít běžným způsobem, být i nadále denní součástí rodiny.

Cílová skupina: Cílovou skupinou poskytované služby jsou děti se zdravotním postižením tělesným, mentálním, zrakovým a kombinovaným, a to ve věku od jednoho roku do 15 let.

Kapacita a časová dostupnost: Kapacita zařízení je 13 dětí. Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny od 6:30 – 16:00 hod., s výjimkou státních svátků, dvou týdnů v době letních prázdnin a období mezi vánočními a novoročními svátky.

Vedoucí: Mgr. Lenka Hřibová


Zkušenost s magnetoterapií:

Vážená paní Resslerová,

dovolte nám touto cestou poděkovat Vám a projektu Renaissance za zprostředkování daru magnetoterapeutických přístrojů SIECO, VIERA a ABOLITO pro Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka v Hodoníně.
Pro naše klienty, jimiž jsou děti s fyzickým, mentálním, smyslovým a interním postižením, ve všech případech se jedná o kombinované vady, je používání magnetoterapeutických přístrojů velkým přínostem.
Používáme je pro odstranění svalového napětí, zmírnění bolesti, lepšímu prokrvení i pro posílení imunitního systému.
Je velice výhodné používat tyto přístroje před a po rehabilitačním cvičení, touto kombinací lze dosáhnout velmi výrazného zlepšení stavu.
Dobré zkušenosti s přístroji mají i pracovnice v sociálních službách, které přístroje využívají pro odstranění bolestí zad nebo kloubů jako důsledek náročné péče o tyto děti.
Používání nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se stalo nedílnou součástí léčby pohybového aparátu, přispívá k celkové tělesné harmonii a tím zvyšuje kvalitu poskytované péče.
Poděkování za magnetoterapeutické přístroje je zveřejněno na stránkách organizace www.cprhodonin.cz, děkovný článek byl uveřejněn v regionálním měsíčníku Hodonínské listy v září 2010.
Ještě jednou děkujeme.

Za kolektiv zaměstnanců, rodičů i dětí

Mgr. Lenka Hřibová
Vedoucí stacionáře


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: