- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ CENTRUM SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
Boskovice


JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ CENTRUM SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, Boskovice


V naší dětské odborné léčebně poskytujeme komplexní rehabilitační péči dětem s DMO všech druhů a kombinací, s neurologickým onemocněním majícím odezvu na pohybovém aparátu, s ortopedickými vadami, po úrazech a operacích.


Vyjádření k využití magnetoterapeutických přístrojů RENAISSANCE®

Jednou z léčebných metod použití používaných v Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích, která je součástí Jihomoravského centra dětské specializované zdravotní péče, je i magnetoterapie. Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na dětský organismus. Jedná se o fyzikální léčbu, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole nízké frekvence. Elektrické proudy vyvolané pulzujícím magnetickým polem mírně zvyšují teplotu tkáně - jenom o půl stupně. Léčebné a regenerační účinky magnetického pole byly lidem známy již před více než dvěma tisíci lety. Naši předkové znali účinky magnetického pole tvořené jediným přirozeným magnetem a to byl minerál magnetovec. Na rány přikládali destičky z tohoto magnetovce a vysledovali jednak urychlené hojení rány a také zmírnění bolesti. V dnešní době víme, že nízkofrekvenční magnetické pole v medicíně pozitivně ovlivňuje biochemické i biofyzikální reakce v buňkách, reakce mezi buňkami a rovněž zlepšuje průchodnost buněčných membrán. V důsledku toho jsou buňky zásobovány více kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny. Jaký je mechanismus účinku. Je to jednak magnetická indukce, magneto mechanické účinky, elektronová interakce, cyklotronové jevy, kdy zde bych se pozastavila především na ovlivnění výměny iontů, především vápníku mezi buňkou a okolím a pak jsou to tepelné účinky. My využíváme jednak vasoneurotačních? účinků , analgetických účinků, miorelaxačních, protizánětlivých, spasmolytických a málo těch tepelných. Všechny tyto účinky nám zlepšují práci v dětské léčebně a to hlavně s terapií dětí s dětskou mozkovou obrnou všech druhů kombinací. Dětská mozková obrna má širokou škálu příznaků a projevů, u kterých chceme ovlivnit hlavně spasmus - čili používáme proti smasmolytický účinek magnetického pole, dále analgetický – protože k nám chodí děti po operaci například šlach achylových nebo adjuktoru kyčelních kloubů a pooperační průběh je bolestivý. Samozřejmě ovlivňujeme i psychiku dětí, protože většina z dětí postižených dětskou mozkovou obrnou mají i mentální problémy. Sdružené příznaky jsou epileptické příznaky, kdy magnetoterapii aplikujeme dětem, které nemají aktivní a právě zjištěnou epilepsii. U všech ostatních aplikujeme magnetoterapeutický přístroj také. Po aplikaci přístroje Renaissance se nám podstatně lépe s dětmi cvičí, hlavně Vojtovou metodou, děti jsou volnější, není vyjádřen tolik spasmus, který tuto chorobu provází. Doporučuje se aplikace v režimu regenerace - aplikace se provádí dvakrát denně v našich poměrech. Délka tohoto podávání je dvacet až čtyřicet pět minut. V režimu regenerace je v krátkých intervalech aplikována frekvence 5 – 45 herzů. Děti tuto metodu velice dobře snášejí, protože jsou vždy v přítomnosti dospělé osoby - ať už je to maminka, která je tu s dítětem na pobytu, nebo fyzioterapeut. Při aplikaci jsou zpívány písničky, jsou čteny pohádky, jsou pouštěny pohádky na televizoru a pak děti velmi rády na tuto aplikaci dochází. Ráda bych vám některé z těchto dětí představila v malé ukázce...

MUDr. Jana Lukešová
Primářka, dětská
a rehabilitační lékařkaFotografie z aplikace magnetoterapie:

foto01 foto02


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: