- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o - Křetín


Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o - Křetín


Vážená paní Resslerová,

jsme velice poctěni, že jsme obdrželi sponzorským darem Váš magnetoterapeutický přístroj Renaissance.
V naší dětské odborné léčebně, která je součásí Jihomoravského centra dětské specializované zdravotní péče, poskytujeme rehabilitační péči dětem ve věku od 2 - 18 let. Převážné využití magnetoterapie je u diagnóz, se kterými léčebnu děti navštěvují - recidivující a chronické onemocnění dýchacích cest - astma bronchiale, senná rýma, dlouhotrvající kašel, snížená obranyschopnost, ekzémy apod. Dále pak u dětí s vadným držením těla, lehčím typem skolióz a dorzopatií. Doba, po kterou přístroj používáme, je prozatím krátká (od ledna 2011), ale výsledky u chronického onemocnění dýchacích cest je znatelná. Společně s magnetoterapií provádíme dle předpisu lékaře míčkování dle fyzioterapeutky Jebavé a dovedeme tak předcházet časnému podávání antibiotik. Velkým přínosem je i jednoduché ovládání (v přednastavení) a možnost provedení mimo elektroléčbu.

Ještě jednou velký dík a těšíme se na další spolupráci.

Marie Štemberová DiS.
vedoucí fyzioterapeut v DL Křetín


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: