- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy


Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy
Kojenecký ústav poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umísťovány na základě rozhodnutí příslušných soudů. Dále poskytuje komplexní péči dětem zdravotně postiženým, které jsou zde umístěné většinou na žádost rodičů či pěstounů. Nabízí i krátkodobé pobyty v případě svízelné situace v rodině, jak z důvodů zdravotních či sociálních. Ke krátkodobému pobytu je možno přijmout i matku s dítětem – zácvik rehabilitace, edukace matky, těžká sociální situace.Vyjádření - zkušenost:

Vážená paní magistro,
srdečně děkujeme za dva magnetoterapeutické přístroje, které nám byly prostřednictvím Vaší firmy věnovány.
Přístroje využíváme téměř denně, hlavně u postižených dětí k zmírnění jejich obtíží.
Velmi dobré zkušenosti máme u dětí se spastickými poruchami, DMO a dalšími neurologickými onemocněními.
Pro ilustraci posíláme několik fotografií dvou dětí, u kterých jsou přístroje využívány dlouhodobě. Ke krátkodobé aplikaci používáme přístroje i u úrazových a bolestivých stavů.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv pracovníků KÚ a DD Svitavy

MUDr. Zora Hammerová, dětská lékařka
a
Lenka Žáková, fyzioterapeutka- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: