- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


Rehabilitační stacionář Nivy Zlín

Rehabilitační stacionář Nivy Zlín
Rehabilitační stacionář se nachází v klidné lokalitě města Zlína uprostřed velké zahrady s hracími centry. Je to dvoupatrová vila darovaná městu panem Hanzelkou. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení s hernou a ložnicí. Součástí budovy je třída ZŠ praktické a ZŠ speciální, dvě pracovny speciálních pedagogů pro individuální program, pracovna speciálního pedagoga pro logo, dvě pracovny fyzioterapeutů s vodoléčbou a další technické zázemí. Jsme nestátní zdravotnické zařízení, organizační složka statutárního města Zlína, certifikované pracoviště bazální stimulace.

Poskytujeme péči zdravotnickou a výchovně - vzdělávací dětem s kombinovaným postižením od 1 - 10 let věku.
Jedná se o děti ve všech pásmech mentálního postižení, včetně těžkého a hlubokého s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou (těžké poruchy hybnosti, PAS a autistické rysy, genetické vady, DMO, ADHD, poruchy chování a jiné). Provoz je nepřetržitý od pondělí 6. 00 hod. do pátku 16. 00 hod. Kapacita Rehabilitačního stacionáře je 30 dětí ze Zlína a okolních měst a obcí.

Vedoucí: Romana SagnerováVe Zlíně 21. 9. 2011

Zpráva z Rehabilitačního stacionáře Nivy ve Zlíně o magnetoterapii

V letošním roce 2011 byly Rehabilitačnímu stacionáři Nivy ve Zlíně darovány magnetické přístroje firmy Renaissance. Dárcům a všem dalším zprostředkovatelům bychom chtěli tímto krátkým písemným sdělením moc poděkovat a předat naše dosavadní postřehy o využívání magnetických přístrojů v našem zařízení.

Ve stacionáři využíváme magnetické přístroje jako doplňkovou terapii k individuální fyzioterapii dětské klientely. Převážně se jedná o jedince s dětskou mozkovou obrnou, u nichž nejčastěji aplikujeme režim „REGENERACE“ nebo režim „PROTI BOLESTI“. Z důvodů pravidelného víkendového přerušování provozu stacionáře, uvažujeme také o nabídce zapůjčování přístrojů přímo do rodin našich dětí, aby byla zachována kontinuita dlouhodobého léčebného působení účinného pulzního magnetického pole.

Na přístrojích firmy Renaissance nejvíce oceňujeme jejich snadnou a logickou obsluhu, skladnost, nízkou hmotnost a v neposlední řadě i možnost hygienické povrchové údržby jednotlivých aplikátorů. Výhody bezkontaktní léčby magnetickými přístroji spatřujeme rovněž v komfortu pro samotné klienty. Děti během magnetoterapie nezažívají žádné nepříjemné ani rušivé vjemy, mohou zůstat oblečeny a věnovat pozornost poslechu pohádek, hudby nebo sledování televize. Líbí se nám, že aplikace magnetického pole je možná přímo v prostorách herny, zahrady nebo venkovní terasy, kde děti často společně pobývají. Terapeutovaní jedinci tak zůstávají po celou dobu v kontaktu s ostatními vrstevníky.

V příloze Vám zasíláme několik fotografií, jakým způsobem naše děti podstupují terapeutickou kúru magnetickými přístroji firmy Renaissance.

Vedoucí: Romana Sagnerová


Fotografie našich dětí zapolohovaných v magnetopřístrojích firmy Renaissance:

foto01 foto02

foto03 foto04


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: