- Zkušenosti s magnetoterapií -

Vozíčkáři


Denní stacionář o.s. Jitro, Olomouc

logo


Posláním o.s. Jitro je rozvoj individuality každého uživatele směrem k rozšiřování jeho osobních možností, které vedou k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života svých vrstevníků.

Denní stacionář

je ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.

Okruh osob, kterým je poskytována služba

Skupina A) - věková hranice uživatelů 7 let – 18 let

Skupina B) - věková hranice uživatelů 18 let – 50 let


- osobám s kombinovaným postižením vyjma sluchového a zrakového

- osobám s tělesným postižením

- osobám s mentálním postižením

- osobám s poruchou autistického spektraŘeditelka: Dana Snozová


Magnetoterapii v Jitru, o.s.,využíváme v rámci rehabilitačních jednotek po doporučení lékaře. Magnetoterapie se využívá zejména pro analgetický účinek (zmírnění bolesti) u chronických bolestivých stavů (např. lumbalgie) a pro nastartování hojivých procesů (např. po operačních výkonech).
Magnetoterapii využívá 6 klientů, celkově se užívá přibližně 30x za měsíc po dobu 10-20minut.

Po aplikaci série magnetoterapie klienti udávají zmírnění bolesti, při průběhu magnetoterapie relaxují, jsou s touto terapií velmi spokojeni.

Mgr.Tereza Černochová

zástupce vedoucí rehabilitace


foto 01

foto 02

foto 03

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: