- Fotky z předávání lékářských kompletů -

_________________________________________________________________________Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy (listopad 2010)


Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy


Kojenecký ústav poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umísťovány na základě rozhodnutí příslušných soudů. Dále poskytuje komplexní péči dětem zdravotně postiženým, které jsou zde umístěné většinou na žádost rodičů či pěstounů. Nabízí i krátkodobé pobyty v případě svízelné situace v rodině, jak z důvodů zdravotních či sociálních. Ke krátkodobému pobytu je možno přijmout i matku s dítětem – zácvik rehabilitace, edukace matky, těžká sociální situace.


Předání proběhlo 2.11. 2010. Za projekt Renaissance přístroje předávala Natálie Mochnáčová a Jiří Lužný. Přístroje přebíraly ředitelka Kojeneckého ústavu a dětského domova Svitavy: MUDr. Zora Hammerová a fyzioterapeutka: pí. Žáčková. Předány byly magnetoterapeutické sety Medico a Letino.


Sponzoři:

Elmiro Svitavy Westvaco Svitavy, s.r.o. Exwood, s.r.o.

MTB CZ, s.r.o. Typos CZ

_________________________________________________________________________

Fotky z předání:

předání - foto 01

předání - foto 02

předání - foto 03

předání - foto 04

_________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Fotky z předávání lékářských kompletů -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: