- Zkušenosti s magnetoterapií -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
_______________________________________________________________________________

Domov pro seniory Zastávka


Domov pro seniory Zastávka

Domov pro seniory Zastávka je určen osobám starším 62 let, které mají z důvodu věku a zdravotního stavu sníženou soběstačnost nebo omezenou pohyblivost, terénní služby jsou pro ně nedostačující a potřebují trvalou sociální a ošetřovatelskou péči.

Posláním DS Zastávka je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb, podporování soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.


Ředitel: PaedDr. Vilém Buriánek

_________________________________________________________________________

Fotogafie z využití:


Bolest kolene, aplikace 10x, program - regenerace, zlepšeno

předání - foto 01


Kožní defekt na patě a trochanteru (počínající dekubit), aplikace 15x, program - regenerace, zhojeno

předání - foto 02 předání - foto 03


Bolesti zad, aplikace 20x

předání - foto 04 předání - foto 05

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: