- Zkušenosti s magnetoterapií -

Dětské rehabilitační stacionáře


ALKA, o.p.s., Praha

ALKA, o.p.s., Praha


ALKA o.p.s. je příbramská nezisková organizace, sdružující rodiče dětí s vážným tělesným a kombinovaným postižením. Klientelu ALKA, o.p.s. tvoří aktuálně 28 dětí ve věku od 1 roku do 30 let. Postižení klientů je různého stupně, jedná se většinou o kombinovaná postižení (DMO), velká část klientů má těžké, navíc kombinované postižení a pohybuje se často výhradně za pomoci lokomočních pomůcek (vozík, kočár).


Vyjádření k využití magnetoterapeutických přístrojů RENAISSANCE®

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou moc poděkovat za magnetoterapeutický přístroj RENAISSANCE. Velice spokojená je MUDr. Koudelková, která u nás pracuje jako rehabilitační lékařka. Od svého začátku působení v Alce tvrdila, že pořízení magnetu by bylo pro naše klienty velice přínosné, neboť účinky budou mít vliv na odstranění svalového napětí, zmírnění bolesti, rozšíření cév, k posílení funkce kostní a vazivové tkáně a zlepšení funkce imunitního systému. Velice přínosné je i to, že u postižených lidí se dobře aplikuje. Nyní bude moci rozepisovat magnetoterapii a tím se opět zkvalitní poskytovaná ucelená rehabilitace.

Alka o.p.s. má nyní 34 klientů od 1 roku do 30 let většinou s těžkým až středně těžkým postižením (III. a IV. stupeň postižení), většinou kombinovaným. Poskytujeme aktivizační služby, sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a odlehčovací služby. Hlavním cílem je vybudování denního stacionáře od 15 let výše.

předání - foto 01


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: